Makale

(Dislexia) Gelişimsel disleksi beklenmeyen okuma güçlüğüdür. Bu bazı çocukların okuma ve yazma güçlüklerinin işitme, görme, zeka veya yetersiz eğitim olanaklarıyla açıklanamamasıdır. Dünya Nöroloji Federasyonu (The Word Federation of Neurology) disleksiyi şöyle tanımlar: Disleksi uygun eğitime, zekaya ve sosyo-kültürel olanaklara rağmen kendisini okumayı öğrenmede güçlük olarak...

Seslerle harfleri birleştirmede zorlukları vardır. Sürekli yaptıkları okuma hataları vardır; ‘b’ harfi yerine ‘d’ yazarlar. Kelimeleri tersten yazabilirler. Harfleri yazarken şeklini değiştirebilirler. Örneğin; “w” için “m” veya “n” için “u” yazabilirler. Olayları hatırlamakta güçlük çekerler. Yeni becerileri öğrenmede zorlanırlar. Planlama, organizasyon ve zaman kullanımında...

Geç konuşma. Yeni kelime kazanımındaki yavaşlık. Kelime bulmada güçlük. Alfabeyi, sayıları, haftanın günlerini, renkleri, şekilleri öğrenmede güçlük. Adını yazmada güçlük. Günlük rutini öğrenmede güçlük. Örneğin, önce yüz yıkanacak sonra giyinilecek kahvaltı edilecek diş fırçalanacak sırasını bozma gibi. İnce motor becerilerini öğrenmede güçlük. Bir hikâyeyi...

Okul öncesi dönemde fonolojik farkındalık (ses bilgisel farkındalık) üzerine çalışmak okuma sürecini kolaylaştıracaktır (Frost ve Peterson, 1988). Okuma öncesi fonolojik farkındalığı (ses bilgisel farkındalık) iyi olan çocukların okumayı hızlı öğrendikleri bilimsel bir kanıttır (Helfgott,1976; Stanovich, Cunningham ve Cramer, 1984). Bu nedenledir ki, okuma hazırlığı...

Herhangi bir nedenle öğrenme güçlüğü olduğu bilinen çocuklar. Down sendromu, otizm, dikkat bozukluğu ve hiperaktivite sendromu olanlar, disleksi (özel okuma güçlüğü) kromozom ve genetik sendromu olanlar ve afazisi olanlar. Geç konuşan çocuklar ve dil gecikmesi yaşayan çocuklar. Down sendromlu çocuk ve yetişkinler fonolojik farkındalıklarının...

Fonolojik farkındalık öğrendiğimiz dil sisteminin (Türkçe) seslerini sürekli analiz eden ve değiştiren becerimizdir. Bu becerinin yetersiz olması okuma ve yazma güçlüğü yaratır (Cardoso-Martins ve Frith, 2001; Roch ve Jarrold, 2012). Dahası, fonolojik kodların (Alfabenin sesleri) algılanması, hafızada tutulması, hatırlanması, konuşmayı anlama ve ifade etmede çok...