Okuma öğrenmede zorluk çıkartacak risk altındaki çocuklar kimlerdir?

Okuma öğrenmede zorluk çıkartacak risk altındaki çocuklar kimlerdir?

 • Herhangi bir nedenle öğrenme güçlüğü olduğu bilinen çocuklar. Down sendromu, otizm, dikkat bozukluğu ve hiperaktivite sendromu olanlar, disleksi (özel okuma güçlüğü) kromozom ve genetik sendromu olanlar ve afazisi olanlar.
 • Geç konuşan çocuklar ve dil gecikmesi yaşayan çocuklar.
 • Down sendromlu çocuk ve yetişkinler fonolojik farkındalıklarının sıradan gelişen çocuklara göre zayıf olduğu bilinmektedir (Lemons ve Fuchs, 2010; Steele ve ark. 2013). Bu bir okuma güçlüğü çıkartmak için risktir.
 • Anne veya babasında disleksi (özel okuma güçlüğü) veya farklı bir okuma güçlüğü olup genetik riski olan çocuklar.
 • İşitme kaybı olanlar. Çünkü işitme engellilerde heceleme becerisinin başarısı fonolojik sistemin güçlülüğüne bağlıdır.
 • Evlerinde çok fazla konuşmanın olmadığı, çocuğun dil becerisini geliştiremediği ailelerde yetişmiş çocuklar.
 • Hiç kitap görmemiş ve kendisine de hiç kitap okunmamış çocuklar.
 • Türkçenin ses sistemini bilmiyor veya seslerini ayırt edemiyor olmak. Bu grup genellikle Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenenlerdir.
 • Sınıfta, tahtadaki yazıyı uzun sürede defterine geçiren çocuklar.
 • Okurken çok hata yapanlar.
 • Duyduğunu anlatamayanlar.
 • Dil gelişimleri, kelime dağarcıkları ve çevre bilgileri zayıf çocuklar.
 • İşitsel işlemleri zayıf çocuklar, bu çocuklar konuşulan kelime ve cümleleri hep eksik tekrar ederler.
 • Duyusal sorunları olan çocuklar, bu sorun çocuklarda genel olarak sakarlık olarak kendisini gösterir. Çocuk dürtülerini kontrol etmekte, gevşemekte ve sakinleşmekte zorlanır.

No Comments

Post A Comment