GörDuyÖğren® Okuma Öğreniyorum 1, 2, 3, ve 4 serisinin yaparken temel aldığımız bilimsel veriler

GörDuyÖğren® Okuma Öğreniyorum 1, 2, 3, ve 4 serisinin yaparken temel aldığımız bilimsel veriler

  • Okul öncesi dönemde fonolojik farkındalık (ses bilgisel farkındalık) üzerine çalışmak okuma sürecini kolaylaştıracaktır (Frost ve Peterson, 1988).
  • Okuma öncesi fonolojik farkındalığı (ses bilgisel farkındalık) iyi olan çocukların okumayı hızlı öğrendikleri bilimsel bir kanıttır (Helfgott,1976; Stanovich, Cunningham ve Cramer, 1984). Bu nedenledir ki, okuma hazırlığı testlerinin içeriği zeka testi değil, fonolojik farkındalık testi olmalıdır. Fonolojik farkındalık testleri çok daha iyi öngörü verecektir (Wagner ve Torgeson, 1987).
  • Alfabe harflerinin adlarını bilen çocukların okumayı öğrenmede avantajları olacaktır. Çünkü konuşma seslerini görselleri (harfler) ile eşlemeyi ve diğerlerinden de ayırt etmeyi öğrenmişlerdir. Alfabenin sistematik görsel formuyla (harfler) erkenden tanıştıkları için okuma öğrenirken daha kolay analiz yaparlar (Bond ve Dykstra, 1967; Tunmer, Herriman ve Nesdale, 1988).
  • İşitme engelli çocukların okumayı öğrenme zorlukları olacağı bilinir (Conrad, 1972). İşitme engelli çocuklar, işitme kayıpları ne olursa olsun, 24 aylıktan itibaren alfabenin yazılı formunu öğrenmelidirler. Alfabe sistemi konuşma seslerinin kurallı olarak yazıya geçirilmesidir. Çocuğun heceleme becerisi dil gelişiminin güçlülüğüne bağlıdır. Çocuk konuşma seslerini ve kelimeleri ayırma ve birleştirme yapabilmeli, hatta elde ettiği hecelerle yeni kelimeler üretebilmelidir. İşitme engellilerde heceleme becerisinin başarısı fonolojik (ses bilgisel) sistemin güçlülüğüne bağlıdır ( Avakian – Whitaker ve Whitaker, 1973).
  • Down Sendromlu çocuklarda 3 yaş kadar erken dönemde yapılan, fonolojik farkındalık, kelime analizi, görsel kelime tanıma aktiviteleri okuma öğrenmeyi kolaylaştıracaktır (Colozzo ve arkadaşları. 2016).
  • Down Sendromlu çocuklarda okuma öncesi becerilere erken başlanması gerekmektedir (Kay – Raining Bird ve Chapman, 2011 ).
  • Disleksik çocuk ve kişilerin beyinleri fonolojik kodları normal okuma becerisi olanlardan daha zayıf değerlendirir (Snowling, 2006). Bu da onların fonolojik eğitim almalarını gerektirir.

No Comments

Post A Comment